Головною метою діяльності дошкільного закладу №18 є задоволення потреб громадян у вихованні, розвитку, оздоровленні та догляді дітей дошкільного віку. Педагогічний колектив продовжує створювати розвивальний життєвий простір дошкільників як фактор розвитку цілісної особистості.
          У педагогічній діяльності педагоги застосовують сучасні методи, враховують індивідуальні особливості дошкільнят. Проводяться активні форми роботи з педагогічними працівниками.
          Дошкільний заклад вже п’ятий рік поглиблено працює над єдиною методичною проблемою «Здійснення неперервної валеологічної освіти дошкільнят». Вихователі наполегливо працюють над  формуванням  у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя.
          Щороку кількість випускників з високим рівнем засвоєння програмового матеріалу складає від 75% до 80%.

          Для створення  найкращих умов щодо збереження, зміцнення здоров’я дітей та розвитку їх здібностей, зусилля колективу  спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

         1. Формувати базові якості особистості дошкільника під час трудової діяльності.

         2. Формувати якісний рівень патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

         3. Продовжувати удосконалювати рухову діяльність дітей шляхом упровадження  інноваційних методик.

          У дошкільному закладі за бажанням батьків та дітей працюють гуртки: з художньої праці "Умілі ручки" , спортивний "Спритні та умілі".  Надаються додаткові освітні послуги: сортивно-оздоровчий гурток «Малятко-здоров'ятко».

          Адміністрацією ясла-садка укладено угоду про співпрацю з шефами Херсонським обласним управління фізичного виховання та спорту. Представником шефської організації проведено бесіду для дошкільнят «Розвиток інтересу до фізкультури та спорту дітей дошкільного віку». За допомогою шефів встановлено ігрове обладнання на майданчиках; для покращення матеріально-технічної бази ясел-садка придбано м’ячі, скакалки.