Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонського ясел-садка №18 Херсонської міської ради

 

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

                                                                                                                                                                                                                                           

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Херсонського ясел-садка № 18
Херсонської міської ради
 О.А. Щур
Наказ № 146 від 03.09.2018 року
 

Порядок

організації пропускного режиму та правил відвідування

Херсонського ясел-садка №18

Херсонської міської ради

1.Загальні засади

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонського ясел-садка №18 Херсонської міської ради (далі ясла-садок), розроблено відповідно до частини першої  статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і  закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669, Рішення Херсонської міської ради Виконавчого комітету №204 від 19.06.2018 р. з метою створення безпечних умов для вихованців, працівників я/с, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладів, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників,  вихованців ясел-садка.

         Пропускний режимсукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території ясел-садка. Пропускний режим в будівлі ясел-садка передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності ясел-садка і визначає порядок пропуску  вихованців, батьків, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень ясел-садка.

1.2. Охорона приміщень забезпечується сторожами (в робочі дні – по графіку чергування, у вихідні та святкові дні – цілодобово).

1.3. Порядок є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у яслах-садку, вихованцями та їх батьками або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях.

1.4. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування розміщується на сайті ясел-садка та на стендах у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.5. Загальний контроль, організація і забезпечення дотримання пропускного режиму покладається на здиректора та завідувача господарства згідно наказу.

2. Порядок проходу в будівлю ясел-садка для батьків та  вихованців

2.1. Пропускний режим у будівлю ясел-садка, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечує  відповідальна особа,  сторож.

2.2. Вхід на територію та в приміщення ясел-садка дозволяється:

– працівникам з 06:50 до 19:00 (кухарам з 05:50; за потребою з 05:30);

– вихованцям та їх батькам або особам, що їх замінюють з 07:00 до 19:00;

– відвідувачам, які не є учасниками освітнього процесу, та батькам з особистих питань згідно графіку  прийому громадян.

2.3. Батьки з вихованцями проходять в будівлю:

- через центральний вхід до груп №4, №7, №10;

- у лівому крилі до груп № 9, №5;

- у правому крилі – №6, №8;

- допоміжні входи – №1, №2, №3.

2.4. Вихід вихованців з групи на спортивний або ігровий майданчик, відбувається організовано і в супроводі вихователя та помічника вихователя.

2.5. Вихованці ясел-садка №18 проходять у заклад тільки в супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю.

2.6. З 8.15 до 16.00  батьки або особи, які їх замінюють можуть потрапити до будівлі лише через центральний вхід, за допомогою дзвінка, (відповідальну особу) та Журналу реєстрації відвідувачів.

3. Пропускний режим для працівників ясел-садка

3.1. Адміністрація та інші працівники ясел-садка знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та згідно з індивідуальними  графіками роботи.

3.2. Усі працівники ясел-садка зобов’язані реєструватися у Журналі робочого часу перед та після робочого часу.

3.3. Педагогам та обслуговуючому персоналу рекомендовано приходити до ясел-садка за 10-15 хвилин до початку роботи.

3.4. Педагоги зобов'язані заздалегідь повідомити адміністрацію закладу про незаплановані/заплановані зустрічі з батьками, а також про час, місце та мету. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

3.5. Працівники зобов'язані проявляти пильність при появі сторонньої особи в приміщенні або на території ясел-садка.

4. Пропускний режим для батьків вихованців або осіб, які їх замінюють

4.1. Батьки  вихованців  або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі ясел-садка після 8.15 через центральний вхід за допомогою дзвоника.

4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються.

4.3. Вихователі  зобов’язані заздалегідь попередити відповідальну особу про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до ясел-садка з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами.

4.5. Зустрічі батьків або осіб, які їх замінюють, зі спеціалістами ясел-садка (вчителем-логопедом,  сестрою медичною, практичним психологом та  ін.) обговорюються заздалегідь. Спеціалісти запрошуються до групи (або батьки супроводжуються персоналом ясел-садка до них).  

4.6. Для батьків вихованців ясельного віку або осіб,  які їх замінюють, упродовж серпня встановлюється адаптивний пропускний режим у відповідності до індивідуальних особливостей дитини.

4.7. Батьки або особи, які їх замінюють, вихованців ясельного віку приводять дітей у приміщення своєї групи (роздягальні)  через допоміжні входи і передають дітей вихователю.

5. Пропускний режим для відвідувачів ясел-садка

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю ясел-садка тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ясла-садок за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором ясла-садка (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

5.3. Посадові особи, які прибули до ясел-садка з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або виконуючого обов’язки  директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують ясла-садок для проведення та участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації та відповідною реєстрацією в Журналі.

5.5. На прийом до директора ясел-садка, за попередньою домовленістю або в дні прийому, відвідувачі пропускаються у верхньому одязі, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6. Для виклику працівника ясел-садка або представника адміністрації необхідно натиснути на кнопку дзвінка та звернутися до відповідальної особи.

5.7. При відвідуванні ясел-садка відвідувач зобов’язаний, за проханням чергового, надати на візуальний огляд принесені з собою речі, які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю ясел-садка алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, відповідальна особа  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику адміністрації ясел-садка та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі ясел-садка, відповідальна особа діє за вказівками   директора ясел-садка або виконуючого обов’язків директора.

5.10. Прохід територією ясел-садка дозволено лише його відвідувачам. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території ясел-садка та прохід нею стороннім особам заборонено.

5.11. Під час прогулянок (після прийому дітей або повернення додому) хвіртки на території ясел-садка зачиняються.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ясел-садка встановлюється дозволом адміністрації закладу. Завезення продуктів здійснюється згідно графіку та маршруту.

6.2. Допуск без обмежень на територію ясел-садка дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території ясел-садка без дозволу адміністрації заборонено, окрім випадків вказаних у пункті 6.2.

7. Правила поведінки відвідувачів ясел-садка

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ясел-садка, зобов’язані:

7.2. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.3. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, вихованців та інших відвідувачів ясел-садка.

7.4. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ясел-садка.

7.5. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками ясел-садка їх службових обов’язків.

7.6. Зберігати черговість на прийомі до директора.

7.7. Бережливо ставитися до майна ясел-садка, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні ясел-садка.

7.8. При вході до будівлі ясел-садка відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відео записуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку, зобов’язані зареєструвати технічні засоби у відповідальної особи з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ясел- садка.

8. Відвідувачам ясел-садка забороняється:

8.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ясел-садка без дозволу на те адміністрації, відповідальної особи чи педагога.

8.2. Виносити з приміщення ясел-садка документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

8.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгоджені з адміністрацією ясел-садка.

8.4. Приносити у ясла-садок алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим, в установленому порядку, дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

8.5. Забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ясел-садка.

8.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.

8.7. Входити до ясел-садка в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

8.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки ясел-садка фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, які здійснюють пропускний режим.

9. Відповідальність відвідувачів ясел-садка за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування ясел-садка:

9.1. У випадку порушення відвідувачем ясел-садка пропускного  режиму і правил поведінки йому робиться зауваження відповідальною особою або працівником ясел-садка  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень ясел-садка.

9.2. У випадках скоєння відвідувачами  протиправних  дій відповідальна особа або адміністрація ясел-садка повідомляє про це правоохоронні органи.

9.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ясел-садка на винних осіб, згідно з чинним законодавством, поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю, покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

10. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу, зберігання і носіння

10.1. Прохід осіб в приміщення ясел-садка з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

10.2. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків.

10.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій, у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

11. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

11.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до ясел-садка з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю ясел- садка за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення та супроводжуються до директора.

11.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ясел-садка, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, які підтверджують їх особу та супроводжуються до директора.

12. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ясел-садка

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (на територію) ясел-садка для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завідувача господарством.

13. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

13.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ясел-садка  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

13.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

14. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ясел-садка з приміщень та порядок їхньої охорони

14.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів ясел-садка при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією ясел-садка, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

14.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях ясел-садка, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ясел-садка на видному й доступному для відвідувачів місці.

14.3. Пропуск відвідувачів у приміщення ясел-садка припиняється.

14.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи з евакуації і забезпечення безпеки дітей та людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, – забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію ясел-садка.